Richtereu

מה עדיין לא אמרנו עליהם?מה עדיין לא אמרנו עליהם?

הם טובים, מקצועיים, מבצעים את מה שמבקשים מהם, הם מגשימים לנו את החלום, הם דייקנים, אמינים, הם חסרי אחריות, מאחרים, לא ניתן לסמוך עליהם, הם יקרים, הם זולים ועוד כהנא וכהנא.

לא משנה מה נאמר עליהם, אנחנו צריכים אותם בתחומים רבים בחיינו לעזרה ולבנייה, לפירוק ולתיקון, הלא הם בעלי המקצוע הפועלים בחברתנו.
 

להיות בעל מקצוע זה עניין מגוון, התחומים כה רבים והשוק תמיד קיים. ישנם בעלי מקצוע העובדים לבד, כאלו בחברה ועוד כאלו שפתחו להם סדנא.

העניין הנדרש הוא להיות סובלני, העבודה כה רבה, הדרישות לעיתים מוגזמות אך הזמן כה מועט.

בעלי מקצוע משלבים סוגים שונים של עבודות, מעבודה מכנית כגון הרכבה ופירוק של דברים, בניית קיר או תיקון חשמל, אינסטלציה, תיקון תנורי חימום גז וכיוצא בזה, ועד עבודת נשמה- הלא שם נמצא את הפסל, המפרזל, הנפח, היוצר בעץ ובחומר, המצייר בשיטות שונות על עצמים שונים וגם כאן הרשימה עוד מרובה. הרבה מבעלי המקצוע הולכים לבית דפוס לצורך הדפסת כרטיס ביקור שאותו הם מעניקים ללקוח בסיום העבודה.

 

אם מישהו חשב שבעלי המקצוע ירדו מהמדף, הלא טעות בידם- האם בעולם של מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת לא נצטרך יותר את הסנדלר או הזגג? או את המוסך? האם לא נצטרך ידע בסיסי במטבח? וזה המקום גם לומר, הרי כל טכנאי הוא בעל מקצוע, הלא? אז לאן נעלמו הכיתות המקצועיות, או לפחות המשלבות, נגרות, רכב וכו'. האם בושה בימנו ללמוד מקצועות או שמא השאיפה לחנך ל"גבוה יותר"? הלא כמה ריכוז צריך בשביל כל אלו. האם שמא נשאל התקציב כבר נגמר וחסל?

 

אם מקצוע אותך יעניין, לחוג תוכל ללכת בתקווה שתוכל לממן- ואם כבר גדלת ולהיות בעל מקצוע חשקת, תמיד תוכל להתעניין בסדנא ואפילו בלשכת התעסוקה. אך לא לשכוח שאין דבר קל, בעלי מקצוע נדרשים להשקעה מרובה בעבודתם, מיומנות גבוהה, ובעידן של שירות וריבוי לקוחות אל נא נשכח את קשרי האנוש הדרושים כאן. לבעלי המקצוע יתרונות כה רבים, כישוריהם הרבים יכולים הם לממש. בעלי מקצוע, למעשה רבי אומן- חשיבותם גדולה ואפילו בחברה שקצת נדמה ששכחה. מזל כה גדול שאנשים לא שוכחים להעריך אומנים כי שוב אומר בעלי מקצוע הם רבי אומן.

לחצו לכניסה לאתר graf-print.co.il לפרטים